FIJET Akademi

Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu, FIJET 4 Aralık 1954 tarihinde Paris’te kurulmuştur. FIJET’in temel hedeflerinden biri turizmle ilgili konularda objektif, eksiksiz ve doğru bilgilerin ücretsiz olarak elde edilebilir olmasını sağlayarak turizmin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Birçok ülkede turizmle ilgili dergiler ve gazeteler gibi binlerce periyodik yayın basılmıştır. Dünyaca ünlü turizm yazarlarının çoğunun uzman oldukları alandaki hobilerini kariyere dönüştürdüğü gerçeğini göz önünde bulundurarak, FIJET genç gazetecilere yeni bir vizyon kazandırmak için kısa bir eğitim programı başlatmayı önerdi.

FIJET AKADEMİ PROGRAMI genç gazetecilerin turizm ve seyahat yazarlığı alanında uzmanlaşması için FIJET’in yönetim kurulu tarafından tasarlanmıştır.

FIJET AKADEMİ KOMİTESİ bu programı farklı ülke ve şehirlerde her yıl düzenlemeyi hedeflemektedir.

FIJET AKADEMİ PROGRAMI’nın amacı genç gazetecilere turizm endüstrisinin önemli noktalarından bahsederek vizyonlarını genişletmektir.

Program ayrıca genç gazetecilerin gazetecilik, fotoğrafçılık, yazma becerileri ve turizm alanındaki bilgilerin kullanarak turizm ve gazetecileri harmanlamasına yardım etmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programının bir kısmı olarak eğitmenlerimiz turizm endüstrisinin temel ilkeleri konusunda katılımcıları aydınlatmayı hedeflemektedir. Katılımcılar ayrıca saha gezileriyle eğitimin düzenlendiği ülkenin kültürel ve tarihi mirasına tanıklık etme fırsatına sahip olacaklar.

35 yaşın altındaki katılımcıların üniversitelerin gazetecilik ya da turizm bölümü öğrencisi ya da bu bölümlerin mezunu olması gerekmektedir.
Ayrıca iletişim kurabilmek için iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Copyright 2019
Aturjet bir FIJET üyesidir.