blog

2024 YILI İÇİN İNANIYORUZ Kİ....

2024 yılına kadar Türkiye"nin dinamikleri cazip bir turizm yatırım ortamı sağlar/sağlamaz.

Türkiye"nin turizm sektörüne talebi 2024 yılına kadar ikiye katlanacak / %....artacak.

2024 Yılında Türk Turizminin % ... pazar payını güvence altına almak için .... adet yeni proje ile faaliyet göstermeliyiz.

2024 yılına kadar........ Kurumları/Ülkeleri yeni projeler ve işbirlikleri için ideal lokasyonlardır.

2024 yılına kadar yeni bölgelerde ve ülkelerde olmamız sürdürülebilir tanınırlılık ve üye memnuniyeti için çok önemlidir.11

ÖNCELİKLİ STRATEJİK ALANLARIMIZ

Mesleki Gelişim

Mesleki gelişim ve dayanışmayı artırırız.

Üye Mutluluğu

Üyelerimize vay be dedirten hizmetlerle ve projelerle ilham verir ve teşvik ederiz.

Büyüme

Gelirlerimizi, işbirliklerimizi ve üye sayımızı sürekli büyütürüz.

Geleceğe Hazır Olma

ATURJET Markasını teknolojinin desteği ile üye odaklı bir şekilde daha da geliştiririz.

İşbirliklerin Yönetimi

Doğru politikalar ve çözüm önerileri geliştirerek, kamuoyunu bilinçlendiren bir dernek olarak ve işbirliklerini kullanarak turizm yararına kanun ve politikaların oluşmasına katkıda bulunuruz.

Sosyal Sorumluluk

Ülkemizin bilinirliliği arttırıp, marka bir ülke olarak cazibe merkezi olmasını sağlarız.

ATURJET STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ ÇALIŞMASI

Sıra No STRATEJİK AMAÇLAR KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ
1 Türkiye’nin Turizm’de Sürdürülebilir Rekabet Gücünü Artırmak,
 • Proje Sayısı
 • Ulusal İşbirlik Kurum Sayısı
 • Ulusal İşbirlik Kurum Sayısı
2 Üyelerin Mesleki Yetkinliklerini Geliştirmek,
 • Fijet Akademiye Katılım Oranı
 • Eğitim Planına Uyum
 • Mesleki Eğitim Sayısı
 • Üye Başı Yazı ve Yayın Sayısı
3 Sektörel İş Birliğini Güçlendirmek,
 • İşbirliği Toplantı Sayısı
 • Paydaşlararası Proje Sayısı
 • Fijet Uluslararası Toplantılarına Üye Katılım Oranı
4 Ülke’nin Bilinirliğini Artırmak,
 • Bilinirlik Oranı
 • Etkinlik Sayısı
 • İletişim Araçlarının Kullanımı
 • Katılım Gösterilen Fuar Sayısı
 • Ülke İlgili Uluslararası Yayınlanan Yayın Sayısi
5 Türkiye’nin Turizm Sektörü İle İlgili Sorunlarının Çözümüne Katkıda Bulunmak.
 • Misafir Memnuniyet Oranı
 • Sektörel İşsizlik Oranı
 • Beyin Göç Oranı
 • Ekonomik ve Sektörel Rapor Sayısı
6 ATURJET’in Etik Değerlere Bağlı İş Yapış Biçiminde Örnek Dernek Haline Getirmek.
 • Tüzüğe Uygun Faaliyet Göstermek
 • Temel Değerlerimize Uygun Faaliyet Göstermek
 • Kardeş Dernek ve Vakıf Sayısı
7 Üye Memnuniyetini Arttırmak
 • Verilen Hizmet Çeşitliliği
 • Hizmet Alma Süresi
 • Üyeye Sağlanan Avantajlar
 • Ulaşılan Üye Sayısı
8 ATURJET Üyelerinin Ekonomik Ve Ticari Hayatındaki Atılımlarında Bürokratik Süreçlerin Hızlandırılması
 • Üyelerden Gelen Taleplerin Sonuçlandırılma Süresi
 • Lobi Faaliyet Sayısı
9 Ürettiğimiz Projelerle Fark Yaratmak
 • Sektörel Etkinlik Sayısı
 • Proje Sayısı
 • Pazar Araştırması
 • Mali/AB Fon Destek Sayısı
10 Verdiğimiz Hizmetlerde Fark Yaratmak
 • Meslek Kuruluşları Ve Kurumlarla İletişim Sayısı
 • Teknolojinin Kullanım Oranı
 • Kaynak Kullanım Oranı
 • Verilen Hizmet Sayısı
 • İletişim Araçlarının Kullanımı
11 ATURJET Mükemmellik Ödülleri Vermek
 • Ödül Süreci Eylem Planına Uyum
 • Ödül Sürecine Başvuru Sayısı
12 Vermiş Olduğumuz Online Hizmetleri Arttırmak
 • Online Hizmet Sayısı
 • Online Hizmet Kullanma Oranı
13 Üye Memnuniyetini Arttırmak
 • Ülke Kültür, Tarih ve Sosyal Yaşamına Değer Katmak
 • Restorasyon Çalışmalarına Destek Sayısı
 • Etkinlik Sayısı
 • Festival Sayısı