YÖNETİM VE KARAR ALMA POLİTİKASI

 • Stratejik bakış açısı ile bakan, esnek, etkin ve yetkin bir yetkin bir yönetim kurulu1
 • Yenilikçi yaklaşımla sürekli farklılaşmayı arayan,
 • Sürdürülebilirlik ilkesi ile hedeflerle ve sistemsel yaklaşımlarla yönetilen,
 • Hızlı hareket edebilen ve hızlı karar alabilen,
 • Üye ve varsa çalışanların fikirlerine objektif yaklaşan,
 • Yasal mevzuat, tüzük, ilgili kanın hükümlerine ve etik kurallara uygun akara alan yönetim ile gerçekleşir.33333

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 • Üyelerimizin bizim varlık nedenimiz olduğu düşüncesi ile iletişimde, karşılıklı güven, ulaşılabilirlik ve etik olma ilkesi ile hareket ederek
 • Üye memnuniyetini düzenli ölçerek sürdürebilirliği olan iyileştirmeler ve çözümler üreterek
 • Bilgi Teknolojilerinin etkin kullanımını sağlayarak uyguladığımız farklı hizmetler sayesinde doğru tespit edilen ihtiyaçlarını karşılayarak ve taleplerine hızlı cevap vererek,
 • Üyelerin mesleki gelişimi ve dayanışmayı sağlayarak ve
 • Derneğimiz ile direkt iletişim içinde olan her üyeyi bizimle  olan ilişkilerinden keyif almalarını sağlamak, mesleki dayanışmayı sağlamak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Bilgilerin ve tüm sistemlerin, süreçlerin ve uygulamaların  gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmek,
 • Üyeye ve derneğe ait bilgilerin ve tüm  sistemlerin yetkili ellerde kalarak, eksiksiz, doğru ve gerektiğinde kullanılabilir durumda olmasını sağlamak,
 • Tüm Dernek yönetim kurulunun konumları veya  görevleri ne olursa  olsun işlerini, bilgilerin Dernek bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde  yapmak Bilgi Güvenliği Politikamızdır.

EĞİTİM POLİTİKASI

 • Üyelerimizin değişen dünyaya adapte olabilmesi   ve değer katabilmeleri ancak yetkinlik bazlı belirlenen eğitim ihtiyaç analizi sonucunda doğru zamanda doğru kişilere doğru yerde ve doğru  eğitimcilerle verilen eğitimlerle olur.

İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRME POLİTİKASI

 • Üyelerimizin işlerindeki gelişimine katkı sağlamak amacıyla doğru işbirliği kuruluşlarını Derneğin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda üyelerimiz ile buluşturmak,
 • Küresel trendleri takip ederek ülkenin turizm alanında  gelişimine katkıda bulunacak kurum ve kuruluşları belirlemek ve bu sektöre değer katacak ulusal ve uluslararası lobi faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Üyelerimizin bürokrasi ile olan ilişkilerini hızlandırmak, önüne çıkan engelleri kolayca aşmalarını sağlayacak ve üye çıkarlarını gözetecek çözümler üretmek adına kamu ile lobi faaliyetleri gerçekleştirmek İşbirlikleri Geliştirme Politikamızdır.

KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKASI

 • ATURJET olarak Üyelerimizin tüm özel bilgilerine hakim olmak ve bilgi sistemlerinde kişiye özel tutulan bu bilgileri sürekli yenilemek,
 • İş etik kurallarına dikkat ederek tüm yönetim  kurulu olarak  kurumsal kimliği ve kültürü bilerek aynı dilde ATURJET gücünü yansıtarak konuşmak,
 • Topluma aktarılan bilgilerin sürekli gelişimine odaklı çalışarak, sosyal medya kullanımlarında barışçıl ve tarafsız bir dil kullanarak, doğru zamanda, doğru hedef kitlelere yönelik paylaşım yapmak ve yol gösterici olmak,
 • ATURJET olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerde öncelikli  olarak ülkeye değer katmak, toplumsal faydayı artırmak, nihai olarak da kurumsal imajı güçlendirmek Kurumsal İletişim Politikamızdır.