blog

Vizyon

Farkındalıklar üreterek dünya turizm piyasalarında Türkiye’yi marka yapan ve turizmin geleceğini şekillendiren evrensel meslek kuruluşu olmak.

Misyon

Turizm alanında bilinçli gazetecilik ve yazarlık yaparak Türk Turizmine değer katmak isteyen üyelerinin yetkinlikleri ile, ulusal ve uluslararası paydaşlarla sürdürebilir ilişkiler kurarak, turizmin esas sesi olarak, evrensel ve etik ilkeleri önemseyerek, ülkemizin kültür ve değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Üyelerimiz varlık nedenimizdir ve onların varlığı geleceğimizdir. Ülke ve Dernek menfaatlerini koruyarak ulusal ve uluslararası paydaşlarla etik ilkeler çerçevesinde işbirliği yapar, koşulsuz hizmet anlayışı ile duyarlı projelerle topluma değer katarız. Şimdi ve gelecek için daha farklı bir meslek hayatına liderlik eden, üyeleri ile tam bir aile birliği içinde çalışan, stratejik düşünen, evrensellik ve sürdürebilirlik ilkesi ile samimi ve hoşgörüyle çalışan, yenilikçi ve özverili yönetim anlayışına sahibiz. Sürekli geliştirme anlayışı ile üyelerin mesleki bilgilerini geliştirir, dünya ve sektör ile entegre olarak, turizm sektörünün gelişimine her düzeyde bilgiyi verilerle paylaşarak katkıda bulunur ve üyeler arasında sinerjik etki yaratarak birlikteliğin gücünü sağlarız.

Etik Değerler

Bilginin Kullanımı ve Gizlilik

ATURJET olarak, kişisel verilerin korunması başta olmak üzere tüm kişisel, kurumsal ve ülke bilgi ve verilerin korunması temel ilkemizdir. Tüm işbirli...

Dernek Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı

Derneğimizin tüm varlıklarını verimli, doğru, dikkatli ve yapılan işin amacına uygun bir şekilde kullanır ve koruruz. Etkin bir varlık korumasının doğ...

Yasal Sorumluluklarımız

Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak yaptığımız iş ve işlemlerde yasalara uygun davranırız. Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm faaliyet ve işlemlerimizi...

Mesleki Görev ve Sorumluluklarımız

ATURJET Yönetimi olarak tüzükten gelen ve üyelerimiz tarafından bize verilen görevlerimizi, yasal düzenlemeler çerçevesinde yerine getiririz. Görevler...

Tarafsız, Eşitlikçi ve Adil Yaklaşım Bilinci

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, işlerimizi yasal düzenlemelere uygun olarak tarafsız, adil, eşitlikçi ve saygılı yaklaşımla yaparız. ATURJET olara...

Üyeler Arası İlişkilerimiz

Üyeler olarak ilişkilerimizde kimseye yalan söylemeyiz, mesleki bilgilerle kimseyi kandırmayız, üyelerimiz hakkında dedikodu yapmayız, verdiğimiz sözl...